ÇEVRE & SAĞLIK Haber Girişi : 16 Haziran 2022 09:12

İzmir Sağlık Platformu: Emek Bizim Söz Bizim

Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız” konulu basın açıklaması İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapıldı.

İzmir Tabip Odası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, Dev-Sağlık İş Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hekimsen, İzmir Aile Hekimleri Derneği İzmir Diş Hekimleri Odası, SES, TÜMRAD-DER, TAHUD’dan oluşan İzmir Sağlık Platformu, bir basın açıklaması düzenleyerek, "TBMM Genel Kurulu'na teklif olarak sunulan haklarımızı gasp eden düzenlemeyi Kabul Etmiyoruz!" dedi.

 

 

 

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ceylan Özkan, “Aylardır dile getirdiğimiz ancak duyulmayan, görülmeyen taleplerimizi tekrar dile getirmek, muhtemelen bugün mecliste oylanacak olan yasa tasarısına itiraz etmek için buradayız. Duymayanlara görmeyenlere bir kez daha sesleniyoruz. 'Emek Bizim Söz Bizim'. Peki ne istiyoruz? Şiddetsiz bir çalışma ortamı istiyoruz, ne istiyoruz emeğimizin hakkını almak istiyoruz, ne istiyoruz tükenmeden hasta bakmayı istiyoruz, ne istiyoruz performans değil sabit gelir güvencesi istiyoruz” dedi. 

 

 

 

Basın açıklaması İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak tarafından okundu. Kaynak, şöyle konuştu:

 

 

 

"Biz, (Başka Kamil Furtun’lar Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz) diyenler. Biz, gecesi gündüzü olmayanlar,  Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar, Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar;  Biz, aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler… Biz, Atatürk'ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikalarını savunanlar… Biz, sağlığı piyasalaştıran küresel sermaye elitlerine ve emperyalist güçlere karşı olanlar… Biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar… Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz (giderlerse gitsinler)e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar BİZLER, milyonlar; Yoksulluk sınırı altı ödemelere, Bizleri ölümüne çalıştıranlara, Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi mecliste, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.  Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itiraz! Mecliste yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Emek Bizim Söz Bizim... Emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu." 

 

 

Basın açıklaması diğer katılanların temsilcilerinin konuşmalarının ardından sona erdi.

 

 

 

 

 

 

ANKARA'DA TBMM'DE AÇIKLAMA

 

 

Öte yandan aynı açıklama Ankara'da TBMM'de Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Konur tarafından da, katılımcı kurumlar adına sağlıkçı bazı milletvekillerinin katılımıyla kamuoyuna duyuruldu.