GÜNDEM Haber Girişi : 07 Mayıs 2021 07:08

TARTIŞMALI ARAZİ DAVALIK OLDU

TARTIŞMALI ARAZİ DAVALIK OLDU

Alsancak semtindeki eski tütün depolarının bulunduğu alan yeniden tartışma konusu oldu. İlk planlaması Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ve Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden planlama yaptığı İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de ortak olduğu Artı Üç Yapı Sanayi'ye ait arazi için İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu katılmadığı mecliste yapılan plan değişikliğine itira etti.  

Taner Kazanoğlu, Kılıçdaroğlu’nun “meslek odaları ile birlikte çalışın” sözüne uymayan Tunç Soyer’in parsel bazındaki plan değişikliğine (8 kat) karşı çıkarak ‘çok manidar’ bulduğunu söylüyor ve “Bu plan değişikliğinin kente menfaati nedir?” diye soruyor ve alınan meclis kararının tekrar gözden geçirilmesini istiyor.

Ayrıca aynı arazi hakkında Şehir Planlamacıları Odası da konu hakkında dava açacağını duyurdu. İtiraz yapılan arazideki arsa sahipleri, ÖİB’den 2009 yılında,7 bin 699 metrekarelik eski tütün deposu olan arsayı 14 milyon 750 bin liraya almışlar. Üzerinde birçok kez plan değişikliği yapılmış, ticaret ve konut olarak imar hakkı almışlar. İzmir Mimarlar Odası’nın açtığı davalar neticesinde, Danıştay her defasında ranta yönelik plan değişikliğini iptal etmiş. 

Oda tarafından yapılan açıklamada, “Geçmişte mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş’ye ait olan ve planlarda ‘Resmi Tesis Alanı’ kullanım kararında kalan parselin, imar planları aracılığı ile özelleştirmeye konu edildiği, taşınmazın özel sermayeye devri için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından üç defa kamusal kullanım kararının kaldırılmaya çalışıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanan planların, şubemiz tarafından açılan davalar sonucunda Danıştay 6. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edildi” denildi.

Yapılan işlemin mahkemelerin iptal kararlarının yok sayılması anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni planında da, iptal edilen imar planlarında yargı kararlarıyla saptanan eksiklik ve aykırılıkların aynı şekilde yer aldığı; yoğunluğun arttırıldığı, ancak artan nüfusun ihtiyacına yönelik mevzuat ile öngörülen donatı miktarının ayrılmadığı, planların bütünlüğünü bozucu nitelikte. Mevcut ulaşım sisteminde yaşanan sorunları derinleşecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Geçmişte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan planlara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da dava açılmış olması nedeni ile İzmir Büyükşehir Belediyesinden, bilirkişi raporlarında da desteklendiği üzere, alanın kamusal niteliğinin koruması, bunun için mücadele etmesi gerekirken, kendisi ile çelişkili bir tutum geliştirmesinin anlaşılır değil. Yapılan bütün bu iş ve işlemlerin, kent planlamasını, kamu ve toplum yararı hedefinden uzaklaştırdığı, yaşanabilirliğe katkı koyacak kamusal alanların yok edilmesinin her türlü mevzuata da aykırı.”