YEREL YÖNETİMLER Haber Girişi : 01 Temmuz 2021 20:58

Neden bekletiliyor merak konusu:

Neden bekletiliyor merak konusu:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine rağmen 29 Ekim, Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç, Kırklar, Kaynaklar, Yıldızlar ve Zafer Mahallelerinin kırsal mahalle olması istemi 3 aydır Buca Belediyesi Meclis gündeminde tutuluyor. Birçok ilçede geçen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylanan kırsal mahalle Buca da neden geçmiyor merak konusu. Konu ile ilgili yönetmelikte; Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan; sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi, Bu alanlar, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahalleleri kapsayan yerler olması, İlçe belediye meclisinin kararı ve teklifi ile büyükşehir belediye meclisinin kararıyla kırsal mahalle oluşturulmasını açıkça belirtmesine rağmen mecliste bekletiliyor. Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre;

Belediyelerce yapılacak işlemler

Yönetmelikte, kırsal mahalleye ilişkin belediyelerce yapılacak işlemler de belirtildi.

Buna göre, önce ilçe belediye meclisince karar alınacak, teklifi içeren bu karar, büyükşehir belediyesine gönderilecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, en geç 90 gün içinde karar verecek.

Büyükşehir belediye meclisi belirtilen süre içinde karar almak zorunda olup, ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul ya da reddedebilecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi, kırsal mahalle ile ilgili teklifini, ekonomik ve sosyal bütünlüğü gözeterek o bölge dahilinde genişletme veya daraltma, bir mahalle içindeki kırsal yerleşik alanla ilgili teklifi mahalle sınırlarına kadar genişletme yönünde karar alabilecek.

Ancak, Büyükşehir Belediye Meclisi, tüm büyükşehir sınırlarını kapsayacak ya da ilçe belediyesi sınırlarını kapsayacak veya aşacak şekilde değiştiremeyecek.

Kırsal mahalle/yerleşik alan kararı, kararı izleyen takvim yılının başından itibaren başlayacak. Bu statüden çıkarılması da kararın verildiği yılı izleyen takvim yılının başında sona erecek. Takvim yılı içersinde geçmesi gereken düzenleme; 7254 yasaya göre Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisinden muaf olacak.

Kırsal mahallelerdeki ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için Emlak Vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Kırsal mahallelerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecek. Belirtilen avantajlar nedeniyle bu düzenlemenin kabul edilmesi önemlidir,