GÜNDEM Haber Girişi : 07 Mayıs 2024 19:30

İzmir Büyükşehir, '250 işçi ihtiyaç fazlası' dedi

İzmir Büyükşehir, '250 işçi ihtiyaç fazlası' dedi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, seçimden mazbataya kadar geçen sürede kuruma alınan işçilere dikkat çektiği açıklamasında, belediye ve iştiraklerinde 250 işçinin çalıştırılmasının idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığını duyurdu.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına basın kuruluşlarına gönderilen ve kamuoyuna yönelk yapılan yazılı açıklamada, kurumdaki işe alma süreçleri hususunda süreçlere ve dönemlere ait bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

 

 

 

"İhtiyaca yönelik alımlar konusunda olumsuz bir tasarrufta bulunulmadığı"nın vurgulandığı açıklamada, yerel seçimin ardından mazbata alım sürecine kadar 1-6 Nisan tarihleri arasında belediye iştiraklerinde 312 kişinin işbaşı yaptırıldığının tespit edildiğine de dikkat çekildi. 

 

 

Açıklamanın tamamı şöyle:   

 

 

  

"Saygıdeğer İzmir Kamuoyunun Bilgisine; 

 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bünyesindeki tüm kurumların emeğin hakkını savunan bir anlayışla yönetildiği, çalışanlarına insanca yaşam koşulları sunma konusunda üzerine düşen tüm görevleri yerine getirdiği tartışmasız bir gerçektir.

 

 

 

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

 

 Belediyemiz yasaların verdiği görev ve yetki doğrultusunda kamunun kaynaklarını doğru ve adil şekilde kullanma çabası içindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablonun yarattığı zorluklara rağmen kurumumuz hizmetlerini ve yatırımlarını aksatmadan yürütmektedir. Ancak sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesi için mali disiplinin sağlanması gerekliliği de ortadadır.

 

 Bu çerçevede belediye ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğu görülmektedir. Bunların önemli bir kısmı seçimin hemen öncesinde göreve başlatılmış durumdadır.

 1 Ocak’tan sonra belediye ve iştiraklerinde toplam 1909 kişi işbaşı yaptırılmıştır. Ayrıca işbaşı yapmak için 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı ve işlemlerin başlatıldığı anlaşılmıştır. Yerel seçimin ardından mazbata alım sürecine kadar 1-6 Nisan tarihleri arasında da belediye iştiraklerinde 312 kişinin işbaşı yaptığı tespit edilmiştir. İhtiyaca yönelik alımlar konusunda olumsuz bir tasarrufta bulunulmamıştır.

 

 

"İHTİYAÇ FAZLASI 250 KİŞİNİN

ÇALIŞTIRILMASI UYGUN DEĞİL"

 İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler saptanan yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur.

 Söz konusu işlemler tamamen yasal çerçevede yürütülmektedir. Kişiye özel herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Belediyede istihdam ihtiyacı doğduğunda alımlarda, aranan kriterlere uyması halinde bu kişilere öncelik tanınacaktır. 4,5 milyon İzmirlinin hakkını korumak ve kurumumuzun faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından yapılan uygulamanın siyasi gündem haline getirilme çabalarını dikkatle ve ibretle takip ediyoruz.
Saygıyla kamuoyumuzun bilgisine sunarız.
İzmir Büyükşehir Belediyesi"