GÜNDEM Haber Girişi : 22 Haziran 2021 14:30

FOÇALI KADINLAR DEMOKRASİ MEYDANINDAN SESLENDİ

FOÇALI KADINLAR DEMOKRASİ MEYDANINDAN SESLENDİ

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ”

İzmir’in Foça İlçesi’nde kadınlar Demokrasi Meydanı’nda el ele tutuşarak İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı eylem yaptılar. Sık sık “Vazgeçmiyoruz” sloganları atılan eylemde Danıştay’ın 1 Temmuz’dan önce “Yürütmeyi Durdurma” taleplerini değerlendirmesinin aciliyetine dikkat çekildi.

Foça Kent Konseyi Kadın Meclisinin düzenlediği etkinliğe Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi, Foça Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi, Eğitim-Sen Foça Kadın Komisyonu, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi, Yenifoça Forum, Foça Forum, Foça Barış Kadınları platformlarının üyeleri ile Foçalı kadınlar katıldı.

Katılımcılar adına konuşan Servet Fulya Önay  20 Mart 2021 gününün ilk saatlerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nin “Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine” karar verildiğini hatırlattı. Meclis’te oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden tek kişilik Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılamayacağını, Meclis’in iradesinin tek kişiye devredilemeyeceğini, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin  böyle yok edilemeyeceğini savunan Önay, uygulamayı hukuksuz, kararı kendileri için geçersiz olarak niteledi. Servet Fulya Önay;” Bu karar  isyanımızı, öfkemizi büyüttü. Kabul etmiyoruz.  Kazanılmış haklarımızın hiçbirinden vazgeçmiyoruz. Yargısal süreçlerde ayrımcılığın, adaletsizliklerin ve yeni şiddet biçimlerinin tekrar tekrar ortaya çıkmaması için, etkin ve ivedi koruma, soruşturma ve yargılama için, erkek adalet değil, gerçek adalet için, tüm kamusal hizmetlere nitelikli, hızlı, güvenli, ücretsiz bir biçimde ulaşma hakkımız için,İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi hayatlarımızın güvencesidir. Sadece İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasını değil, İLO 190 sayılı “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi”nin de imzalanmasını ve gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Eşit, özgür, şiddetsiz bir üniversite, eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliği için,doğduğu yerde yaşadığı yoksulluk, savaş ve şiddet nedeniyle göçe zorlananların şiddete karşı korunmasının güvencesi İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. Tekçiliğe karşı, LGBTİ+ yoktur diyenlere karşı , gökkuşağının bütün renkleriyle buradayız. Biz güvenli bir yaşam ve toplumsal cinsiyet eşitliği için, dil ve kimlik haklarımız için de, ne İstanbul Sözleşmesinden ne de Lanzarote Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. Gerçeklerin üstü örtülmesin, bir kişi daha aramızdan ayrılmasın, şiddete karşı somut adımlar atılsın diye İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz” Dedi.

Açılan onlarca yürütmeyi durdurma davası için Danıştay’a çağrıda bulunan Önay;” Sözleşmenin feshi, 1 Temmuz’da resmen gerçekleşecek. Beklettiğiniz, askıya aldığınız, görmezden duymazdan geldiğiniz, tozlu raflara terk ettiğiniz bizim yaşam hakkımız. 1 Temmuz’da Türkiye’nin Sözleşme’den çıktığı ilan edildikten sonra, iş işten geçtikten sonra mı karar verilecek?” diyerek konuşmasını tamamladı.

Önay’ın konuşması sırasında sık sık “Vazgeçmiyoruz” slognları atıldı. Konuşmanın ardından hazırlanan dev afişin önünde toplanan kadınların eylemi sloganlar ve alkışlarla tamamlandı.