ÇEVRE & SAĞLIK Haber Girişi : 06 Nisan 2022 20:50

Buca'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Bağımlılık, kapsamlı bir programla, İzmir Buca'da Kaymakamlık koordinasyonunda düzenlenen iki günlük çalıştayda ele alındı. Alanında uzman isimlerin sunum yaptığı etkinlikte hazırlanan rapor, Ulusal Bağımlılıkla Mücadele Şurası'nda değerlendirilecek.

 

Buca'da, "Ben olsaydım" sloganıyla "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

 

 

 

 

 

Buca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Özel Çağdaş Eğitim Kurumları Buca Kaynaklar Yerleşkesi'nde düzenlenen çalıştay, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'in açılış konuşmasıyla başladı. 

 

 

Buca Kaymakamı Tunçer, yaptığı konuşmada, “Sayısız teknolojik icat ve gelişmelerle dolu 21. yüzyıl, bağımlılık türlerinin küresel çapta arttığı bir dönem olmuştur. Bağımlılık; sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak, dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra, ülkelere mali açıdan da büyük zarar veren toplumsal bir problemdir" dedi. 

 

 

Bağımlılığın, türü ne olursa olsun, çağımız insanının aklını ve ruhunu felce uğratan, salgın bir hastalık olduğuna vurgu yapan Kaymakam Tunçer, şunları söyledi:

 

 

 

 

"SADECE KOLLUK KUVVETLERİYLE DEĞİL

TOPYEKÜN MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ" 

 

 

"İnsanlar alışverişe, yiyeceklere, bilgisayar oyunlarına, sosyal medyaya, televizyon dizilerine bağımlı olabilmekteler. En kötüsü ise bazı insanlar sigara, alkol ve çeşitli uyuşturucu maddelere bağımlı hale gelmektedirler. Bu sebeple, dünyanın en önemli mücadelelerinden birisi olan bağımlılıkla mücadele, sadece kolluk kuvvetleriyle değil tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla birlikte topyekûn yürütülmesi gereken bir mücadeledir.

 

 

Bu noktada, etkin bir mücadele için ortak bir strateji ve çalışma pratiği benimsenerek; tıbbi, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve adli yöntemlerin birbirini destekleyici, tamamlayıcı biçimde kullanılması gerekmektedir." 

 

 

 

 

 

İKİ GÜNLÜK ETKİNLİK 

 

 

İki gün boyunca seminer, sunuş konuşmaları ve grup çalışmalarıyla devam eden çalıştayın ilk gününde Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çalıştayın süreci ve işleyişine ilişkin Dr. Tülay Çalışkan, Sigara ve zararları konusunda ise Dr Pınar Metin tarafından birer sunum yapıldı.

 

 

Sunumun ardından kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan masalar oluşturuldu.

 

 

 

Her biri ayrı bir  bağımlılık türüne yönelik oluşturulan çalışma grubu masalarında, toplumumu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılığa karşı mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunlar tespit edilerek, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri dile getirildi.

 

 

Oturumun ikinci günü Tınaztepe Tıp Fakultesi Psikiyatrist Uzm. Öğretim Üyesi Dr Ebru Aldemir 'Bağımlılıkla Mücadele'; Yusuf Benkaya 'Davranışla Mücadele' konularında sunum yaptılar.

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞTAY ÇALIŞMALARI RAPORLAŞTIRILDI

 

 

Bu sunumlar sonrasında yapılan grup çalışmaları sonucunda, Dr. Özge Aksoy, 'Çalıştay Raporu'nu sundu.

 

Çalıştayda bağımlılıkla mücadele kapsamında sorunların tespitin yapılması ve önleyici tedbirler kapsamında kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi hedefiyle eşgüdüm oluşturuldu.

 

 

'BEN OLSAYDIM...'

 

 

Riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgelere yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların belirlenmesi, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak “Ben Olsaydım” yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi gibi konularda  önemli bir katılımcı çerçevede yol haritası belirlendi. 

 

 

YEREL VERİLER, SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ŞURASI'NDA DEĞERLENDİRİLECEK

 

 

Çalıştada alınan kararlar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 'Bölge Değerlendirme Toplantı'larında ele alınarak, ulusal düzeyde yapılacak 'Bağımlılıkla Mücadele Şurası'nda değerlendirilecek.