KÜLTÜR-SANAT Haber Girişi : 01 Haziran 2020 13:52

Bergama'da “Bir Mahallenin Hafızası: Kale sanat projesi”

Bergama'da “Bir Mahallenin Hafızası: Kale sanat projesi”

Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nin Kültür İçin Alan tarafından desteklenen “Bir Mahallenin Hafızası: Kale sanat projesi” için başvurular 1 Haziran’da başladı.

Kentsel mekânlara ve yaşam kültürüne ilişkin yapılan görsel çalışmalar ve sözlü anlatılar, değişim ve dönüşümünçok hızlıyaşandığı günümüzde, kentlerin geçmişteki ve/veya bugünkü durumlarına dair kayıtlı olmayan, sadece o kente özgü olan bilginin üretilmesini, belgelenmesini sağlaması açısından önem taşır. Bu amaçla planlanan Mahallenin Hafızası: Kale sanat projesi, İzmirin Bergama ilçesindeki Pergamon Akropolü’nün eteklerinde, yüzlerce yıllık bir süreçte Rumlar’ın, Ermenilerin, muhacirlerin, mübadillerin ve günümüzde sayıları giderek artan metropol kökenli yeni nesil göçmenlerin yaşadığı dört mahalleyi kapsayan halk arasındaki ismi Kale Mahallesi olarak geçen bölgeye odaklanıyor.

7 AY SÜRECEK

Kültür İçin Alan (www.kulturicinalan.com) tarafından desteklenen ve Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi (www.saridenizalti.com) tarafından yürütülen ve 7 ay sürecek olan proje, mahallenin kent belleğindeki yerini psikocoğrafya, kentsel mekân, bireysel bellek, yaşam kültürü ve sözlü tarih kavramları etrafında şekillenen atölyeler, seminerler ve uzman sunumlarını içeriyor.

ATÖLYELER, SEMİNERLER...

Proje kapsamında gerçekleştirilecek online atölyeler; sözlü tarih uzmanı Eda Yiğit’in “Kültür Sanat Pratiklerinde Anlatının Yeri” ve Prof.Dr.Melek Göregenli’nin “Kent, Zaman, Kimlik, Mekan” seminerleri, arkeolog Bülent Türkmen ve araştırmacı, yazar Sefa Taşkın’ın canlı yayın sunumlarıyla destekleniyor.

Yücel Tunca yürütücülüğünde gerçekleşecek "Belgesel Fotoğraf Atölyesi mahalle insanlarının, gündelik yaşam pratikleri, mekânları ve sokaklarıüzerinden geçmiş ve bugün arasında bir köprüoluşturmayı hedeflerken, Günseli Baki yürütücülüğünde gerçekleşecek.

“Psikocoğrafya ve Anlatı Atölyesipsikocoğrafyanın yöntemlerini kullanarak mahallede yapılacak yürüyüş deneyimlerinin yazı, fotoğraf, buluntu nesne, kolaj ve haritalar kullanarak mahallenin bugününe ilişkinöznel anlatılarınıoluşturmayı amaçlıyor.

SANATSAL ÜRETİMLER SERGİLENECEK

Proje sonunda ortaya çıkan sanatsal üretimler 31 Ekim’de Bergama’da ve 14 Kasım’da K2 Güncel Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

Pandemi koşullarında gerçekleştirecek proje aynı zamanda bu dönemin de bir kaydını tutması açısından da büyük önem taşıyor.

SON BAŞVURU 8 HAZİRAN

İzmir’de ikamet eden fotoğrafçılar ve sanatçıların katılabileceği projeye başvurular arasından en çok 8 kişi kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 8 Haziran 2020 olan projenin detaylarına ve başvuru formuna sanat inisiyatifinin sitesinden ulaşılabilir. https://www.saridenizalti.com/birmahalleninhafizasikale

PROGRAM

13-14 Haziran / 4-19 Temmuz Online 

ATÖLYE: “Bir Mahallenin Keşfi”

Psikocoğrafya ve Anlatı Atölyesi

Günseli Baki (sadece katılımcılara açık)

***

25-26 Temmuz / 15-23-29 Ağustos / 6-12-13 Eylül Online

ATÖLYE: “Bir Mahallenin Kayıtları”

Belgesel Fotoğraf Atölyesi

Yücel Tunca (sadece katılımcılara açık)

***

20-21 Haziran Online

SEMİNER: “Kültür Sanat Pratiklerinde Anlatının Yeri”

Sözlü tarih uzmanı Eda Yiğit (sadece katılımcılara açık)

***

27 Haziran - 5 Eylül Online 

SEMİNER: “Kent,Zaman,Kimlik,Mekan”

Prof.Dr.Melek Göregenli (sadece katılımcılara açık)

***

12 Temmuz Canlı Yayın 

SUNUM: "Helenistik Ve Roma Döneminde 

Kale Mahallesi’nde Yaşam Üzerine Bir Deneme”

Arkeolog Bülent Türkmen

***

9 Ağustos Canlı Yayın

SUNUM: “Kale’de Bir Sokak: Abacıhan”

Araştırmacı ve yazar Sefa Taşkın

Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi:

Sarı Denizaltı, görsel sanat ve görsel kültür üzerine projeler üretmeyi hedefleyen; sergiler, söyleşiler ve atölyeler düzenleyen, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir sanat inisiyatifidir. Günseli Baki ve Yücel Tunca tarafından, etkinlikler ve atölyeler düzenleyen bir mekân olarak Mart 2018’de İzmir’de kurulan Sarı Denizaltı, 2019 yılından itibaren proje bazlı üretimlere ağırlık vererek çalışmalarını sanat inisiyatifi olarak sürdürme kararı aldı. Farklı konu, fikir ve kavramlar üzerinden bir diyalog ortamı oluşturmaya çalışan inisiyatif, diğer sanat disiplinleriyle de etkileşimde bulunan güncel fotoğraf çalışmalarını destekler ve bu üretimlerin gerçekleştirilmesi için alan açar. Hiyerarşik, cinsiyetçi, ırkçı ve milliyetçi yaklaşımları reddeden, üretimlerini evrensel bir bakışla gerçekleştirmeye özen gösteren Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, bireysel proje bazlı üretimlerin yanı sıra ortak çalışma ve kolektif üretimi önemser, bu bağlamda çağrılı kolektif sergiler ile görsel sanatlar alanında bilgi, düşünce ve deneyim paylaşımına katkıda bulunacak söyleşiler ve atölyeler düzenler.