EĞITİM Düzenleme Tarihi : 01 Temmuz 2020 06:30 Haber Girişi : 01 Temmuz 2020 07:12

EĞİTİMDE KAYNAKLAR BOŞA HARCANDI

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “Milli eğitim sisteminde teknoloji entegrasyonu: 2020’ye nasıl girdik?’’ başlıklı raporda Fatih projesi değerlendirildi.

Genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, raporun öncelikli amacının  2020 Türkiyesi’nin eğitim fotoğrafından yola çıkarak Fatih projesinin incelenmesi olduğunu söyledi. 

 8 şehirden farklı okul türlerinde ve öğretim kademelerinde çalışan öğretmenlerin görüşlerinin de alınmasıyla hazırlanan rapordaki bazı tespit ve öneriler şöyle: 

KAYNAKLAR BOŞA HARCANDI: Fatih projesinin kamuoyuna duyurulması “fırsat eşitliği” artırma gibi eğitimin toplum açısından en hayati işlevlerinden birisi üzerine yapılmıştır. Ancak gerek projenin yapılandırılma süreci gerekse öğrenci-öğretmen ve okul ekosistemine uygun olmayan plansız uygulamalar nedeniyle bu işlevin gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır.

UYGULAMA VE BAŞARI ÖLÇÜTÜ YOK: Projenin eylem planı ve tahmini bir takvimi olmasına rağmen proje yapılandırılırken oluşturulması gereken ölçütler belirsizdir. 

PROJE SESSİZCE BİTİRİLDİ: 2020 bütçe görüşmelerinde ve 2021, 2022 tahmini bütçelerinde Fatih projesine kaynak ayrılmamıştır. Bu durum projenin sonlandırıldığı anlamına gelmektedir. 

YETERLİLİK EKSİKTİ: Projenin asıl uygulayıcısı olan öğretmenlerin bir kısmı hizmetiçi eğitimlerle sürece adapte edilmeye çalışılmış, ancak bu durum sürdürülebilir olamamıştır.

BİLİMSEL VERİLER DİKKATE ALINMADI: Projenin başlangıcından itibaren konu ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar ve yayınlarda dile getirilen sorun ve çözüm önerileri dikkate alınmamıştır.

TEKNOLOJİK ÜRÜN İSRAFI: Projenin başlamasından 8 yıl sonra tablet dağıtmanın yanlış olduğu, onun yerine klavyeli bilgisayar dağıtılacağı açıklanmıştır.